Waterral 27-01-2017

4 foeragerende waterrallen 7 dodaars                                                                                                                                                  en een roerdomp op de Kikvorschkil
Waarnemer en foto P.Nienkemper

Geef een reactie