Algemene informatie

Algemene informatie

Infopagina over de VVHB


Wat is de VVHB?
De letters V.V.H.B. staan voor: Vereniging van Vrijwilligers Hollandse Biesbosch.
De leden van de Vereniging zijn mensen die zich actief inzetten om uit te dragen wat hun boeit in het natuurgebied de Biesbosch: de indrukwekkende natuur, de geschiedenis. De dieren en planten, het water dat altijd in beweging is, de mens die altijd een plaats gehad heeft: dat alles is de moeite waard om kennis mee te maken.

De belangrijkste activiteit om dat te bereiken is het begeleiden van excursies als natuurgids. Maar er worden ook lezingen georganiseerd, er worden historische monumenten beheerd en opengesteld, er worden schoolklassen rondgeleid, er zijn activiteiten voor speciale doelgroepen. En er zijn activiteiten voor de eigen leden: excursies, een eigen blad, vergaderingen, en af en toe een activiteit voor de gezelligheid, bijvoorbeeld de Nieuwjaarsreceptie.

Hieronder vindt u:

sneeuw8 november

top
Doelstellingen
De doelstellingen van de VVHB zijn verwoord in de statuten:

 • educatieve en voorlichtende werkzaamheden verrichten over de natuur en het milieu in de Hollandse en Brabantse Biesbosch, ofwel de gebieden die begrensd zijn als het Nationaal Park de Biesbosch, en hun overgangsgebieden
 • te streven naar het behoud van het natuurlijke milieu
 • een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis omtrent de natuur en het milieu ten behoeve van leden en niet leden.

De middelen die daarvoor aangewend worden zijn, volgens de statuten:

 • aan de eigenaren, gebruikers en beheerders van het in de doelstelling omschreven gebied haar diensten ter beschikking te stellen ondermeer door het geven van excursies en alle andere vormen van kennisoverdracht

top
Activiteiten
De belangrijkste activiteit van de VVHB is het gidsenwerk: het begeleiden van natuur- en/of cultuurhistorisch gerichte tochten. Dat kan een rondvaart zijn, een wandeling, een kanotocht, of een combinatie daarvan. Af en toe zijn er ook fietstochten. En natuurlijk de scholenprogramma’s!
Op al deze activiteiten zorgt de gids voor kennisoverdracht, maar het eigenlijke doel is toch: mensen enthousiasmeren, bewust te maken van de schoonheid van de natuur, en van het belang van de natuurwaarden.
Al deze activiteiten worden georganiseerd door het Parkschap de Biesbosch vanuit het Biesboschcentrum Dordrecht. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst.
Verder zijn er activiteiten gericht op speciale doelgroepen. Er is een Jeugdnatuurgroep, een vaste “club” voor kinderen van 8-12 jaar. De SDNI (Samen De Natuur IN) richt zich op mensen met een handicap; er wordt een cursus gegeven voor deze groep, en er is een vaste club.
Voor kinderen vanaf 13 jaar is er de groep JUNO, een activiteit in samenwerking met het IVN Dordrecht.
Vanuit de VVHB is er een groep die een griendkeet in de oorspronkelijke staat hersteld heeft, het onderhoud van die keet en de omgeving verzorgt en rondleidingen geeft en mogelijk maakt.
Voor de interne bijscholing zijn er de tweewekelijkse (ook voor anderen toegankelijke) “Pluis- & Struinavonden”.
Voor de interne communicatie is er een verenigingsblad “Blad” geheten, dat 4 keer per jaar verschijnt (zie de pagina Blad). Verder wordt er een website bijgehouden.
Dan zijn er nog heel wat interne activiteiten, zie daarvoor het stukje over de structuur. Te noemen zijn:

 • de maandagmiddagwandelingen
 • de kanotochten op maandagavond en zaterdagochtend
 • de “Winterbanjertocht”
 • de “Watervogeltocht”
 • verschillende excursies


top
Structuur
De VVHB is een vereniging, dat wil zeggen dat de leden uiteindelijk de dienst uitmaken. Het beleid wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Dit beleid wordt uitgevoerd door een – gekozen – bestuur.
Verder is er een groot aantal werkgroepen actief. Voor het gidsenwerk zijn er de werkgroepen:

 • natuurgidsen
 • schoolgidsen
 • kanogidsen

Andere werkgroepen zijn:

 • de jeugdnatuurgroep
 • de werkgroep SDNI
 • de “Stenen Keet”

Sommige werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website: zie de kolom hiernaast.top
Hoe kan ik lid worden?
Om lid te zijn moet u actief meewerken aan de doelstelling van de VVHB. In de meeste gevallen betekent dat: gids worden.
U kunt zich daarvoor aanmelden via het Biesboschcentrum Dordrecht (tel. 078-7705353, info.biesbosch@dordrecht.nl). U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek met de manager en een vertegenwoordiger van de VVHB. Als dat positief verloopt wordt u stagegids. U krijgt een mentor toegewezen. Er worden drie verschillende fasen doorlopen, en als dat allemaal naar ieders tevredenheid verlopen is kunt u gids worden en dus ook …  VVHB lid!

top
Hoe kan ik donateur worden?
Als u geen gids wil worden maar op een andere manier betrokken wil zijn kunt u geen lid worden, maar wel donateur. Donateurs schenken minimaal € 7,50 aan de VVHB en ontvangen dan ook het Blad, zijn welkom op VVHB-activiteiten als de interne excursies, de Nieuwjaarsreceptie en de Pluis- & Struinavonden.
Het gironummer van de VVHB is: NL60 INGB 0004 372961 t.n.v.:
Penningmeester VVHB
Baanhoekweg 53
3313 LP Dordrecht
Als u donateur wil worden graag op de overschrijving vermelden: “Donateur”

top
Geschiedenis
Na de afsluiting van het Haringvliet (1971) werd de Biesbosch ineens een stuk toegankelijker. Op een plek die aanvankelijk bestemd was als “natte” industrie (aan het water gelegen) werd in de jaren 70 van de vorige eeuw een recreatiegebied aangelegd: de Merwelanden, later de Hollandse Biesbosch genoemd. Daar kwam ook een Bezoekerscentrum, dat een functie had voor het recreatiegebied, maar ook een toegangspoort werd voor het natuurgebied de Biesbosch.
Er werden excursies georganiseerd, wandelingen, rondvaarten en kanotochten. Ook schoolklassen werden ontvangen. Om dit alles te begeleiden werden vrijwilligers geworven die aanvankelijk georganiseerd waren in een Werkgroep Vrijwilligers Hollandse Biesbosch. Hieruit ontwikkelde zich de zelfstandige VVHB (opgericht 10 maart 1993)

top
Het logo
Logo vvhb origineel-2
Het logo van de VVHB werd ontworpen door Maarten Vogel. De cirkel staat voor de aarde, die omspoeld wordt door het water – de lijnen. Erosie en sedimentatie zijn de vormende krachten geweest van de Biesbosch. De VVHB leidt mensen toe naar de kennis en de beleving van dit geheel.
top