ALV

Voor en vanuit de Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2024

De algemen ledenvergadering 2024 wordt gehouden op woensdag 3 april 2024, van 20:00-22:00 in het Biesboschcentrum. Bij de uitnodiging zijn de volgende vergaderstukken als bijlage toegevoegd:

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op 29 augustus 2023 is er opnieuw een buitengewone ALV geweest. De volgende stukken zijn aan de leden gestuurd:

Het concept-verslag is inmiddels ook verstuurd:

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op 25 april was er een buitengewone ALV.
Het bestuur praatte ons bij over de stand van zaken in het overleg met de gemeente, en besprak met de leden de reacties hierop van de VVHB bespreken. Ook op de agenda stond het vervolg van het functioneren van de VVHB in het Biesboschcentrum Dordrecht.
Hiermee werd inhoud gegeven aan de wens van vele leden die aanwezig waren tijdens de ALV op 27 maart 2023.

Algemene ledenvergadering 2023

De Algemene Ledenvergadering 2023 is gehouden op maandag 27 maart 2023 vanaf 20:00 uur. De volgende vergaderstukken zijn aan de leden gestuurd:


Algemene Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering 2022 is gehouden op 5 april 2022 om 20.00 uur in de groepsruimte van het Biesboschcentrum.

Onderstaande vergaderstukken zijn verstuurd aan alle leden:

Verslag ALV 5 april 2022 VVHB vastgesteld 27 maart 2023


Vergaderdata? Die vind je in onze kalender.