De Keetploeg

De Sterling keet
In de Biesbosch leefden en werkten vroeger veel griendwerkers. In de grienden hakten ze in de wintermaanden de wilgentakken van verschillende soorten wilgen. Takken en twijgen die o.a. werden gebruikt voor vlechtwerk zoals manden en eendenkorven, voor gereedschapsstelen en later ook voor zinkwerken in de waterbouw.

Griendwerkers hadden een zeer zwaar beroep . Met name in de Biesbosch waren de griendwerkers vaak de hele week van huis totdat de rietaak volgeladen was met griendhout. In deze periode woonden ze in rieten hutten, de schrankketen en later in wat comfortabeler arkjes of houten en later stenen huisjes, griendketen genaamd.

Uiteindelijk zat er geen toekomst meer in het beroep van griendwerker. De griendketen werden niet meer gebruikt en kwamen leeg te staan, raakten in verval of werden vernield, slechts een enkele keet bleef over. Zo ook de “Steenen keet” van de Sterling griend.

Sterlingkeet  schrankkeet website

VVHBiesbosch.nl : de site van de vereniging van vrijwilligers Hollandse Biesbosch!

Het begin
Eind 2000 werd het initiatief geboren bij de VVHB-leden Leen Fijnekam en Cees Klein om ondersteund door Marianne den Braven van het Bezoekerscentrum de stenen keet van de Sterling- griend in de Hollandse Biesbosch terug te brengen in de sfeer van de periode 1935-1940.
Leen zou het project gaan leiden, Cees was dè onbetwiste kenner op het gebied van het leven van de griendwerkers en Marianne zou de contacten leggen bij Staatsbosbeheer en het Nationaal Park De Biesbosch en was behulpzaam bij het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.
Versterkt door Joop Grinwis, Ingrid Abelskamp , Anita Fijnekam en soms met hulp van enkele andere leden van de VVHB werd het gebouwtje, met name aan de binnenzijde, flink onder handen genomen. Aan de muren en plafonds werd zoveel mogelijk de authentieke uitstraling weer teruggeven, op de zolder werden de slaapplaatsen weer in de oude staat aangebracht. Er werd een oproep in de krant geplaatst, antiekwinkels en rommelmarkten werden bezocht om de inventaris, gereedschappen, eet- drink- en kookgerei en kleding uit de genoemde periode compleet te krijgen.
Op 19 juni 2001 was de restauratie grotendeels voltooid en sindsdien wordt de keet, tijdens excursies onder leiding van Biesboschgidsen van de VVHB, door gasten bezocht.
Ook werd er in die periode ten behoeve van de Biesboschgidsen een boekje gemaakt: “De Steenen keet van de Sterling”.

Het vervolg
Het werk hield per genoemde datum niet op voor de initiatiefnemers.
Instandhouding van de keet, verbeteringen en aanpassingen en ook het griendonderhoud vergen tot op de dag van vandaag de nodige tijd, met als resultaat dat “de keetploeg”, zomer en winter, inmiddels zonder Cees en Joop maar in hun plaats Frans Bax en Rien Stremler, welke laatste werd opgevolgd door Sjaak van der Steen bijna wekelijks een halve dag of langer aanwezig is om werkzaamheden te verrichten. Bezoekers van het Griendmuseumpad zijn op die momenten van harte welkom om even binnen te kijken en bij het gezellige vuur verhalen te horen over de leef- en werkomstandigheden van de griendwerkers halverwege de vorige eeuw.
Buiten, boven een greppel is “den aoi” (de wc) weer in de oorspronkelijke staat gebouwd. Zoals dat nu eenmaal gaat in de griend: met materialen die voorhanden zijn zoals wilgentenen en riet.

De Phija
In mei 2004 is er een geul gegraven achter de keet langs het pad om plaats te bieden aan de nieuwste aanwinst: griendaak de Phija. Het ruim elf meter lange schip werd gered van de sloop en bood een nieuwe uitdaging voor de keetploeg.
Vanaf het najaar van 2009 tot het voorjaar van 2011 heeft de Phija echter een uitstapje gemaakt, namelijk voor een ingrijpende restauratie. Zodat nu, maar ook in de toekomst de bezoekers van het Griendmuseumpad deze historische boot uit de twintiger jaren van de vorige eeuw kunnen aanschouwen.

Uitbreiding
In 2006 werd door de keetploeg een schrankkeet gebouwd om zodoende de drie keet-types – van riet, van hout, en van steen- compleet te maken. Inmiddels is deze keet in verband met  slijtage enige tijd geleden vervangen door een nieuw exemplaar. Ook is de stenen keet door een aannemer grondig gerestaureerd en kreeg de houten keet in 2015 een grote onderhoudsbeurt door palen, planken en de deur te vernieuwen. Verder is er een waterput gegraven en is er een “bandgriendje” aangelegd van drie verschillende wilgensoorten.

De keten, de griend en de griendaak vragen elk om het nodige onderhoud. Al met al betekent dit voorlopig genoeg werkzaamheden voor de keetploeg in de toekomst!