Maandagmiddag

Erop uit voor de VVHB-er

De maandagmiddagen Pluis en struin voeren ons door bossen, over graslanden, langs voormalige grienden, over zompige laarzenpaden, slikkige oevers en smalle kreken. Er wordt gefietst met name door de Brabantse Biesbosch en er bestaat de kans om zeearenden en visarenden te spotten en allerlei soorten riet- en watervogels, roofvogels en waterbuffels waar te nemen. Maar ook zijn er maandagen waar (onverwacht) meegevaren kan worden met de Sterling of zelf de fluisterbootjes sturen door bijv. de Boetesloot of Katsegat.
Het is geen uitzondering dat er ree-, bever- en vossporen, een skelet van een ree of een zeldzame plant wordt gevonden.
Op de maandagmiddag kan dat allemaal gebeuren!
Voor gidsen zou een maandagmiddagtocht een goede voorbereiding kunnen zijn op de komende publieksexcursie(s)

Foto van de excursie naar “De Griendheuvel” op 17 juli 2023
Voor meer foto’s klik hier

Hoge Brug
De Hooge Brug (foto Leen Kieboom)

Met de maandagmiddagactiviteiten doen (stage)gidsen kennis op (of houden deze op peil) over de flora, fauna, cultuurhistorie en gebiedskennis van de Biesbosch. Door de opgedane kennis samen te delen wordt ook het contact tussen de gidsen onderling verbeterd. En na de tocht is er dikwijls koffie, thee en wat lekkers!
Lekkers
Wat lekkers (foto Leen Kieboom)

Een verrekijker, loepje, aantekenboekje, een natuurapp meenemen is belangrijk.
Het maken van aantekeningen of foto’s is heel nuttig, vooral voor stagegidsen.
Op het einde van het jaar rondom Sinterklaas is er in de groepsruimte een natuurquiz, waarbij op een luchtige wijze de opgedane kennis getoetst wordt.
Niet alleen de (stage)gidsen kunnen ‘s maandags meedoen, ook donateurs en de medewerkers van het Biesboschcentrum zijn van harte welkom.
Purperreiger
Spotten naar de purperreiger (foto Leen Kieboom)

Het hele jaar door wordt op maandagmiddag vanuit het Biesboschcentrum gewandeld, gefietst of gevaren, uitgezonderd de maandagen die vallen op een feestdag en de themamiddagen.
Tweemaal per maand is er een themamiddag. Een thema kan zijn een specifiek natuuronderwerp, een bezoek aan een ander natuurgebied of aan een museum.
Het kan voorkomen dat een themamiddag op een andere dag in de week wordt gehouden bijv. een woensdag.
De data van de themamiddagen vallen niet samen met de Pluis- en struinavonden.
We verzamelen altijd om half twee bij het Biesboschcentrum, tenzij anders wordt aangegeven.
Een week voor een thema activiteit ontvangt een ieder een uitnodiging met het verzoek zich aan te melden voor de tocht/excursie.
Het programma voor de komende weken is te vinden in de kalender.


Foto’s van de excursie naar de Griendheuvel