Natuurgidsen

Werkgroep Natuurgidsen

De werkgroep Natuurgidsen houdt zich bezig met wat de kernactiviteit is van VVHB: het gidsenwerk. De tochten waar gidsen bij betrokken zijn worden geëvalueerd, knelpunten worden gesignaleerd en er worden oplossingen en verbeteringen aangedragen.
De bedoeling is dat je, als je als gids ergens tegen aanloopt, dat aankaart bij de coördinator, zodat die actie kan ondernemen.
Er wordt naar gestreefd twee keer per jaar een vergadering te houden waar alle natuurgidsen voor uitgenodigd worden. Er worden ook vertegenwoordigers van het Biesboschcentrum uitgenodigd, zodat direct ideeën uitgewisseld kunnen worden en vragen beantwoord.
Omdat er aparte werkgroepen zijn van de schoolgidsen en van de kanogidsen worden de zaken die deze activiteiten betreffen niet in deze werkgroep besproken.Coordinator: Hans Bruning