Schoolgidsen

Binnenkort komt hier meer nieuws voor alle schoolgidsen. We volstaan op dit moment met het laatste nieuwsbericht over de schoolgidsen.

De Vereniging Vrijwilligers Hollandse Biesbosch zoekt vrijwilligers om het bestand van schoolgidsen uit te kunnen breiden. Onze vereniging heeft educatie en voorlichting over de natuur en het milieu als doelstelling. Vanuit het Bezoekerscentrum in de Merwelanden worden educatieve programma’s aangeboden voor klassen van basis-en voortgezet onderwijs. De gemeente Dordrecht streeft naar deelname door alle basisschoolleerlingen aan het aanbod van deze programma’s.

De door het Instituut Voor Natuureducatie opgeleide gidsen van de VVHB verzorgen de uitvoering van de aangeboden programma’s. Om zoveel mogelijk aan de vraag te kunnen voldoen, is onze vereniging op zoek naar mensen met belangstelling voor de natuur en het milieu die het leuk vinden om de kinderen te begeleiden. Een uitgebreide kennis is niet noodzakelijk. Als stagegids maak je, onder begeleiding van ervaren gidsen, kennis met de diverse programma’s.
Ben je geïnteresseerd en wil je eventueel verdere informatie neem dan contact op met Frans Schiereck, coördinator schoolgidsen VVHB
e-mail : schie191@planet.nl.